снег

Ви можете нам зателефонувати (053615)2621 або (053615)62213 або долучитися до групи у VIBER(посилання праворуч).
вул. Григора Тютюнника 19А

Правила користування бібліотекоюПРАВИЛАкористування Лубенською міською  бібліотекою для дітей.1.Загальні положення.
1.1. Правила користування Лубенською міською  бібліотекою для дітей розроблено у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами і доповненнями», Типових правил користування бібліотеками в Україні  ( із змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства культури №319 від 25.05.2001 р.)
1.2. Лубенська міська бібліотека для дітей є спеціалізованою бібліотекою, її контингентом обслуговування є жителі Лубен: дошкільники, учні 1-9 класів, їх батьки та вихователі і вчителі, тобто керівники дитячого читання.

2.Права користувачів
2.1. Користувачі бібліотеки мають право:
      -  безкоштовно  користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів         через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
       -   безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі     джерел інформації;
       -   безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
       - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
        - користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
       - брати участь в проведенні масових заходів
2.2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів.
2.2. Література, що вивчається за шкільною программою, видається на термін не більше 15 днів.
2.3. Термін  користування документами із «експрес-абонементу», тобто документами підвищеного читацького попиту придбаними на кошти
користувачів, становить: для дітей – 7 днів з правом продовження терміну, для дорослих -  3 дні.
2.4.Користувачі абонементу мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі .
2.5. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Періодичні видання, наукові , довідкові, рідкісні, цінні та видання, що є в бібліотеці  в одному примірнику, видаються для користування тільки в читальному залі.
2.6. Документи з читального залу можуть видаватися лише на ксерокопіювання. Рідкісні довідкові видання на ксерокопіювання не видаються.
2.7.Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

3. Обов'язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт,ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти, та довідки із школи або учнівського квитка.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, чи місця навчання користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.4 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду, згідно з чинним законодавством.
3.8.  Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою згідно «Положення про утримання пені за несвоєчасне повернення та пошкодження документів користувачами
Лубенської міської бібліотеки для дітей».
3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. Обов’язки бібліотеки:

    4.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека,       в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 1271 від 12.12.2011 р.;
 4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
4.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів;
4.4 Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні   бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
4.5 Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
4.6  Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
4.7 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з       будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;)
4.8  Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.  


Немає коментарів:

Дописати коментар